17 Contoh Surat Kuasa Berbagai Keperluan Siap Download

 

Surat kuasa merupakan salah satu jenis surat yang berisi mengenai pemberian wewenang atau kuasa kepada adik/kakak kandung, orang tua, bahkan saudara yang dapat terpercaya. Surat kuasa ini dipergunakan untuk mengurus berbagai permasalahan administrasi maupun barang-barang penting seperti ijazah, BPKB, surat tanah, atau surat-surat penting lainnya.

Surat kuasa ini biasanya Anda buat saat harus melakukan sesuatu, namun Anda sedang sibuk sehingga harus dilimpahkan kepada seseorang yang benar-benar percaya.

Artikel ini memberikan berbagai contoh surat kuasa untuk berbagai keperluan, beserta file siap download dan edit.

Ciri-ciri Surat Kuasa

 1. Terdapat judul surat yang menjelaskan “surat kuasa”.
 2. Menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami.
 3. Anda menjelaskan surat pelimpahan kuasa ini kepada seseorang yang dapat dipercayai.

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB

SURAT KUASA

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

 

Nama: Muji

Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16 September 1965

Pekerjaan : Pegawai swasta

Alamat: Jl. Mampang Prapatan II, RT.5/RW.4, Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790

 

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

 

Nama: Sulaiman

Tempat/tanggal lahir: Depok, 25 Mei 1990

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Jl. Semangka No. 4, Depok

 

Untuk mengambil BPKB Mobil dengan nomor polisi B 3424 PJR tahun 2007.

 

Demikianlah surat kuasa ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB

Contoh Surat Kuasa Khusus

 1. SEGAR ABADI

Ruko Permai Blok AB6 No. 2  Jl. Raya Sariwangi Km. 4,8 Bandung 670977

Telp. 022 352464 Fax. 022 234564 Mobile. 0435456354

Website: www.segarabadi.com Email: info@segarabadi.com

SURAT KUASA KHUSUS

No. 12/SKu/PSAB/VI/11

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama: Darma

Jabatan: Komisaris PT Segar Abadi

No. KTP: 35735634567

Alamat: Jl. Bangkai No. 23 Bandung

Dengan ini  memberikan kuasa kepada :

 

Nama: Susi Santoso

Jabatan: Manajer PT. Segar Abadi

No. KTP: 246436464646

Alamat: Jl. Kamboja No. 42 Bandung

 

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili perusahaan dalam pengurusan pembukaan bank BCA di Kantor bank BCA canag Bandung, Jalan Kamboja No. 3 Bandung.

 

Demikianlah surat kuasa ini, akan digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

 

Bandung, 04 Februari 2019,

 

Yang Memberi Kuasa,

Download Contoh Surat Kuasa Khusus

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

SURAT KUASA

 

Yang bertandatangan di bawah ini :

 

Nama: Rio Zaki

Tempat/tanggal lahir: Medan, 19 Januari 1990

Pekerjaan: PNS

Alamat: Jln. Aceh No. 34 banda Aceh

 

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

 

Nama: Achmad

Tempat/tanggal lahir: Medan, 3 April 1991

Pekerjaan: Pengusaha

Alamat: Jln. Merpati No. 13 Banda Aceh

 

Dalam pengambilan uang secara tunai sejumlah RP 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) pada rekening BCA milik saya dengan data sebagai berikut :

No. Rekening    : 2454xxxxxxxxxxx

Atas Nama       : Munadi

Nama Bank      : Bank BCA Kantor Cabang Banda Aceh

 

Apabila terdapat resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab saya selaku pemberi kuasa. Surat kuasa ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tentunya tanpa paksaan dari pihak manapun.

 

                                                                       Banda Aceh, 26 Mei 2018

Penerima Kuasa                                                Pemberi Kuasa

 

Achmad                                                              Rio Zaki

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah

SURAT KUASA

 

Dengan ini saya :

 

Nama: Muhammad Ahmad

Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 12/09/1998

NISN: 356356

Alamat : Jl. Merpati No. 23, Depok

Memberikan kuasa kepada saya :

Nama: Sri Mulyani

Tempat/Tgl Lahir: Depok, 24/02/1993

Alamat : Jl. Pipit No. 53, Depok

 

Saya ingin mengambilkan ijazah beserta surat keterangan lulus dan foto copy yang telah dilegalisir maupun surat – surat lainnya yang berkaitan dengan pengambilan ijazah.

Apabila kedepannya terdapat kesalahan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pemberi kuasa.

 

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Medan, 05 Mei 2018.

 

Yang memberi kuasa, Yang menerima kuasa,

 

Muhammad Ahmad

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paspor

SURAT KUASA

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama Lengkap: Mujiono

No. KTP: 0363563456

Tempat/TgL Lahir: Jakarta, 27 Agustus 1990

Alamat: Jl. Rambutan No. 19, Bogor

 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, memberikan KUASA kepada:

 

Nama lengkap: Rio

No. KTP: 3456456745

Tempat/TgL Lahir: Depok, 20 Juni 1988

Alamat: Jl. Merpati No. 12, Depok

 

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

 

untuk mengambilkan Paspor dengan No. Passport 3456356776545 yang sudah selesai proses pengurusan Visa Schengen-nya di Kedutaan Besar Amerika yang bertempat di Jln. Rambutan  raya no. 234.

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paspor

Contoh Surat Kuasa Tanah

SURAT KUASA

 

Yang bertandatangan di bawah ini :

 

Nama: Rio Agus

NIK: 02452433566

Pekerjaan: Wirausaha  

Alamat : Jl. Harimau No. 123, Bandung

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada anak saya :

 

Nama: Alisa Subari

NIK: 3567456

Pekerjaan: PNS

Alamat: Jl. Perjuangan No. 123, Bandung

Untuk menjual tanah seluas 550 m2 (Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan nomor SHM. 335 seri 145, di Jl. Kenangan No. 123, Bandung.

Sebenarnya tidak ada seorang pun berhak dalam memasarkan tanah tersebut maupun menjual selain anak saya Alisa Subari.

Dalam kuasa ini, memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Maka dari itu surat kuasa ini saya sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 

Bandung, 23 April 2019.

 

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

 

Rio Agus  Alisa Subari

Download Contoh Surat Kuasa Tanah

Contoh Surat Kuasa Doc

Download Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Perwakilan

SURAT KUASA

Nomor: 04/SMJ/VI/2019

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Fiqri

Alamat Perusahaan: Warga Makmur Jaya RT/RW. 001/004 kel. Makmur Jaya, Kec. Banjar Agung

Jabatan : Direktur PT Jaya Maha Jaya

 

Atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 15 Tanggal 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Rio SH., M.Kn beserta perubahannya, yang beralamat di Jl. Rambutan 3 No 1, Banjarmasin.

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

 

Memberi Kuasa kepada:

Nama: Alisa Mar

Alamat : Jl. Yos Sudarso Telaga Biru Banjarmasin Bar. Kalimantan Selatan

 

Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

 

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili:

 1. Dapat melakukan pendaftaran maupun pengambilan dokumen
 2. Bisa menghadiri pemberian penjelasan;
 3. Dapat menghadiri pembukaan penawaran.

 

Pada surat kuasa ini tidak dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Banjarmasin, 23 Maret 2019

 

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

 

           Muhammad Fiqri    Alisa Mar

Download Contoh Surat Kuasa Perwakilan

Contoh Surat Kuasa Bank

SURAT KUASA

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama: Rika Lisanti

TTL: Jakarta, 15 September 1990

Alamat: Jl. Kampung Baru No. 478, RT 34/RW 18, Kecamatan Maju Terus, Bandung

 

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA

 

Pemberi Kuasa menerangkan sebagai berikut:

 

Pemberi kuasa yang menjadi ahli waris sah dari Alm. M. Agus, tempat tinggal terakhir yaitu di Jl. Candra Kirana No. 8985 Bandung.

 

Bahwa pemberi kuasa bermaksud mengambil harta peninggalan dari Almarhum M. Agus, dari bank BCA.

Bahwa pemberi kuasa juga sebenarnya tidak bisa hadir di BCA dalam menerima harta peninggalan dari BCA.

 

Maka dari itu, pemberi kuasa telah memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada:

 

Nama: Yanti Febrianti

No. KTP: 3565477734535677

Alamat: JL. Haji Alpi Cijerah, Cibuntu, Kec. Bandung Kulon Kota Bandung

 

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA

 

KHUSUS

 

Untuk maupun atas nama beserta mewakili PEMBERI KUASA yang dapat mengurus baik pencairan maupun bisa melakukan menerima harta peninggalan dari BCA.

Maka dari itu PENERIMA KUASA memiliki hak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, lalu dapat memberikan atau meminta keterangan, penjelasan informasi mengenai yang berhubungan dengan harta peninggalan lalu mengajukan permohonan pencairan dan dapat menerima peninggalan dan bunga atau deviden atau keuntungan-keuntungan dari harta peninggalan apabila ada, lalu membayar semua hutang pewaris kepada BCA apabila ada.

 

Maka dari itu, demikian surat kuasa ini yang saya buat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Bandung, 01 Januari 2019

 

Pemberi Kuasa:                                                                                             Penerima Kuasa

 

(                       )                                                                      ( )

Download Contoh Surat Kuasa Bank

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKP Motor

Yang bertandatangan di bawah ini:

 

Nama: Muhammad Alman

Tempat/tanggal lahir: Depok, 11 Agustus 1989

Pekerjaan: pegawai negeri sipil

Alamat: JL. Raya Sawangan no. 21, -, Kec. Sawangan Kota Depok

 

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

 

Nama: Embun

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1990

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : JL. Agung Ujung Depok Timur, Abadijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok

 

Untuk mengambil BPKB Motor dengan nomor polisi B 3324 PJA tahun 2018.

 

Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKP Motor

Contoh Surat Kuasa Perpanjang STNK

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ………………………

Tempat/tanggal lahir: ………./……………

Kewarganegaraan: ………………………

Pekerjaan: ………………………

Alamat: ………………………

KTP No.: ……………., tanggal ………………..

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”).

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama: ………………………

Tempat/tanggal lahir: ………./……………

Kewarganegaraan: ………………………

Pekerjaan: ………………………

Alamat: ………………………

KTP No.: ……………., tanggal ………………..

(selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”).

 

K H U S U S

Untuk maupun atas nama Pemberi Kuasa mengajukan permohonan maupun mengurusi perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) hingga selesai di instansi yang berwenang, dengan spesifikasi sebagai berikut :

– Merk/Type: ………………………

– Jenis/Model: ………………………

– Tahun Pembuatan/Perakitan: ………………………

– Isi Silinder/HP: …… CC

– Warna KB: ………………………

– Nomor Rangka/NIK: ………………………

– Nomor Mesin: ………………………

– Nomor BPKB: ………………………

– Warna TNKB: ………………………

 

Yang memiliki tujuan maupun menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlaku oleh Penerima Kuasa.

Aktivitas seperti membuat maupun menandatangani lalu menyerahkan semua surat, permohonan lalu formulir, dan surat-surat lain.

Ketika membuat surat-surat memang diperlukan pada instansi yang berwenang lalu melakukan pengesahan yang sesuai lalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

………………………, …………. Maret 20….

 

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

 

  Materai 6000

Download Contoh Surat Kuasa Perpanjang STNK

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Sri Wahyuni

Jabatan terakhir: Karyawan Swasta

Nomor KTP: 14342535620245

Alamat lengkap: JL. AGUNG RAYA UJUNG NO. 3, ABADI JAYA, Kec. Sukmajaya Kota Depok

Nomor Telp: 081283928193

Dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada:

Nama lengkap : Fitriani

Jabatan terakhir: Pegawai Negeri Sipil

Nomor kartu tanda penduduk (KTP): 4243351453454xxxx

Alamat lengkap: JL. Margonda Raya KM. 2 Gg. Kedondong, Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok

Nomor telp: 0812849284xx

Dalam pengambilan uang gaji untuk bulan ………………………….. karena saya sekarang ini sedang sakit lalu memang harus dirawat dirumah sakit dan surat kuasa ini dari tanggal ……….. Sd …………… bulan ……………..Tahun ………………….

Apapun resiko maupun hal – hal lainnya dari menjadi tanggung jawab saya, maka dari itu surat kuasa ini dibuat sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak apapun itu.

 

………………………, …………. Maret 20….

 

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

 

  Materai 6000

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris

SURAT KUASA

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama:

Alamat  :

No. KTP   :

 

Nama:

Alamat  :

No. KTP:

 

Nama:

Alamat  :

No. KTP  :

 

Ketiga orang tersebut sebagai “Pemberi Kuasa.”

 

Pemberi kuasa diberikan kuasa kepada:

 

Nama:

Alamat  :

No. KTP  :

 

Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa.”

 

—————————-KHUSUS—————————-

 

Untuk bersama-sama dengan Pemberi Kuasa yang disebut para ahli waris dari saudara __________________ dalam Penetapan Pengadilan Agama ______________ No.: ______________, dalam melakukan penjualan harta warisan baik tanah maupun bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. ________________, yang beralamat di Jl. _____________________, RT/RW ____________, Kelurahan _______________, Kecamatan ___________________, Provinsi _____________________, atas nama Saudara _________________.

 

Penerima kuasa memang memiliki berhak untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah, lalu melakukan menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda bukti pembayaran maupun kwitansi lalu melakukan tindakan hukum pada pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan berupa tanah/rumah. Beserta aktivitas tindakan lainnya yang sebenarnya dianggap perlu.

 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Jakarta,_____________________

 

Pemberi Kuasa                                                                                                                       Penerima Kuasa,

 

(____________) (____________) (____________) (____________)           

Download Contoh Surat Kuasa Ahli Waris

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen          

SURAT KUASA

 

Dengan ini saya :

 

Nama: Ahmad Sabari

Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 12/09/1990

No. KTP: 897987897

Alamat : JL. Beringin no. 1 RT 004/18, Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok

 

Memberikan kuasa kepada saya :

 

Nama: Anton Sanjaya

Tempat/Tgl Lahir: Depok, 29 Januari 1991

Alamat: JL. Ujung Selatan Komp Wisma Cakra, Desa Limo, Kec. Limo Kota Depok

 

Dalam mengambilkan ijazah lalu surat keterangan lulus maupun foto copy yang telah dilegalisir, menandatangani surat – surat berkaitan dengan pengambilan ijazah.

Maka menjadi tanggung jawab saya dalam mengambil dokumen yang saya sudah jelaskan di atas dan sepenuhnya sebagai pemberi kuasa.

 

Jakarta, 10 Maret 2019

 

Yang memberi kuasa, Yang menerima kuasa,

 

Anton Sanjaya

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang Di Bank

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama: Lisa

Tempat, Tanggal Lahir: ………

Nomor KTP: ………

Alama : ………

Pekerjaan: ………

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

 

Lalu memberikan kuasa sepenuhnya kepada :

 

Nama: Ahmad

Tempat, Tanggal Lahir: ………

Nomor KTP: ………

Alamat: ………

Pekerjaan: ………

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

 

Dalam surat ini, saya sebagai Pemberi Kuasa, kepada putra saya bernama Ahmad (Penerima Kuasa) dalam aktivitas yaitu pengambilan uang secara tunai.

Sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rekening BCA milik saya, data-data dalam menunjang yaitu:

 

 • No. Rekening: ………
 • Atas Nama: Ahmad
 • Nama Bank: BCA

 

Jakarta, 20 Januari 2019

Penerima kuasa, Pemberi kuasa,

 

Materai 6000

Download Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang Di Bank

Contoh Surat Kuasa Khusus Perdata

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama: ………………….

Tempat/Tgl Lahir: ………………….

Kewarganegaraan: ………………….

Jenis Kelamin: ………………….

Agama: ………………….

Pekerjaan: ………………….

Alamat: ………………….

 

Sebagai selaku Tergugat A.1 dalam perkara Perdata No,xxx/Pdt.H/2019/PN.XY

 

Nama: ………………….

Tempat/Tgl Lahir: ………………….

Kewarganegaraan: ………………….

Jenis Kelamin: ………………….

Agama: ………………….

Pekerjaan: ………………….

Alamat: ………………….

 

Sebagai selaku Tergugat A.2 dalam perkara Perdata No,xxx/Pdt.G/2019/PN.XY

 

Dengan ini menerangkan lalu menyatakan sesungguhnya bahwa Pemberi Kuasa yang jelas memberikan kuasa kepada :

 

KHAIRUL INSAN, SH Advokat /Penasehat hukum,

 

Maupun bersama-sama advokat di kantor Hukum Andra Mar, SH, MH maupun rekan beralamat di Jl. Cipayung No.27, Cipayung, Kec. Cipayung Kota Depok.

 

Untuk urusan ini Pemberi Kuasa yang jelas menerangkan, dalam memilih domisili pada hukum di Alamat Kantor Penerima Kuasanya.

Pemberian kuasa yang merupakan dengan surat kuasa dibuat Pemberi Kuasa pada tanggal 20 Maret 2019, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX.

 

——————- K H U S U S ——–

Untuk maupun atas nama Pemberi Kuasa lalu dapat Penerima Kuasa maupun bersama-sama yang jelas berhak mewakili Pemberi Kuasa.

Yang berguna mendampingi/mewakili seluruh kepentingan hukum Pemberi Kuasa, memang bisa menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri XX yang masih berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor:xxx/Pdt.G/2016/PN.XX.

 

Dalam menerima kuasa yang berhak lalu dapat menghadap Pengadilan Negeri Batu sangkar dan pengadilan tingkat atasnya, selain itu dapat menghadap instansi berkaitan dengan pemberian kuasa ini.

Lalu peraturan perundang-undangan yang jelas berlaku, dapat mengajukan surat-surat, maupun mengajukan jawaban lalu gugatan balik, lalu dapat mengajukan permohonan lisan/tertulis, selain itu memberikan keterangan lalu mengajukan alat bukti, saksi, ahli, menolak alat bukti.

 

Dalam surat kuasa ini benar-benar dibuat lalu ditanda-tangani yang sebenarnya buat digunakan pemberian kuasa ini.

 

Depok, 20 Maret 2019

 

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

 

…………………. ………………….

Download Contoh Surat Kuasa Khusus Perdata

Contoh Surat Kuasa Pengurusan Tanah

SURAT KUASA

 

Dengan ini saya:

 

Nama: Azzura Aquilla Kinara

NIK: 3579010502850003

Pekerjaan: Promotor Acara

Alamat: JL. Serua Bulak NO 50 RT 006 RW 001, -, Kec. Bojongsari Kota Depok

Selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama, Memberikan kuasa kepada :

 

Nama: Davina Mutiara Dewi

NIK: 532645336356466

Pekerjaan: Pedagang

Alamat: JL. Pesantren Qotrun nada NO. 1, Cipayung Jaya, Kec. Cipayung Kota Depok

Selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua.

 

Penerima Kuasa melakukan tindakan yaitu menjadi ahli waris dari Pemberi Kuasa sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kecamatan Depok Jaya pada No 03 dalam melakukan penjualan lalu Anda pun mendapatkan harta warisan berupa tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 41/B-2931, di alamat: JL. Mawar Ujung NO. 47 Tanah Baru Beji Kota Depok, -, Kec. Beji Kota Depok atas nama Pemberi Kuasa, yaitu Bapak Davina Mutiara Dewi.

 

Buat keperluan yang berhak kepada pejabat/ instansi yang benar – benar berwenang dan notaris maupun PPAT yang dapat menandatangani baik Akta Jual Beli baik melakukan memberikan dan menerima surat – surat lainnya.

Yang jelas berkenaan baik tanah maupun menerima uang pembayarannya lalu dapat melakukan tindakan yang sekiranya diperlukan dalam melaksana kan kegiatan yang masih relevan.

 

Depok, 02 Maret 2019,

 

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

 

Azzura Aquilla Kinara              Davina Mutiara Dewi

Download Contoh Surat Kuasa Tanah

Jenis-Jenis Surat Kuasa

Terdapat beragam tujuan dalam membuat surat kuasa.

 

 • Surat Kuasa Perseorangan

 

Surat kuasa diberikan kepada orang lain maupun perusahaan dalam kegiatan yang sebenarnya memiliki kepentingan pribadi. Misalkan saja pengurusan bayar pajak maupun listrik, atau pengambilan barang, pengambilan gaji dan masih banyak lagi.

 

 • Surat Kuasa Kedinasan

 

Surat ini digunakan oleh organisasi masyarakat, perusahaan swasta, atau instansi pemerintah kepada orang-orang yang memiliki jabatan tertentu dalam untuk menjalankan tugas atas nama pimpinan maupun organisasi.

 

 • Surat Kuasa Istimewa

 

Surat kuasa dengan jenis ini diberikan kepada seseorang maupun pihak lain dan menyelesaikan masalah hukum.

Kesimpulan

Kini Anda bisa mengetahui aneka ragam contoh surat kuasa baik pengambilan bpkb, khusus, pengambilan uang dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat!

                                  

Daftar Isi

Leave a Comment