Tagged: menteri

Kenaikan Gaji Pejabat, Relevankah?

Baru-baru ini tentunya kabar mengenai kenaikan gaji para pejabat mencuat dan membuat fenomena tersendiri dalam perbincangan dan perdebatan di masyarakat. Hal ini tentulah wajar mengingat bangsa kita ini terkenal akan sikap-sikap kepeduliannya, kritisnya, dan...

More